Tehnică modernă de stingere a incendiilor

1.LUF60 , Stingerea incendiului cu spumă . 2.Autospecială de stingere a incendiilor BUSH TRUCK („OZN” japonez) Designul acestui automobil oferă link-ul de comunicare prin satelit pentru a comunica cu alte vehicule sau sediul unităţii, CAFS pentru stingerea incendiilor, cu puţină apă, şi sistemul de iluminat cu LED-uri pentru a aprinde scena. Sistemul său de comunicare va…

Reguli privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă

Conducătorii instituţiilor publice, patronii, managerii si administratorii operatorilor economici sunt obligaţi, să organizeze şi să execute instruirea întregului personal angajat în muncă, în raport cu nivelul de pregătire al salariaţilor şi în funcţie de specificul activităţii desfăşurate de fiecare unitate. Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se realizează prin instructaje şi prin participarea la…