Formare profesională – cadru tehnic p.s.i….

Linkuri utile:

a. I.G.S.U. –  Situația  furnizorii de formare profesională      http://www.igsu.ro/documente/CNSIPC/Situatia_furnizori_formare_cadru_tehnic_2008_2012.pdf

b. I.G.S.U.  – Formare profesională

http://arts.org.ro/pdf/cn2010/George%20Sorescu_Formarea%20profesionala.pdf

b1.Programa cadru tehnic cu atribuțiuni de P.S.I.

http://www.scribd.com/doc/50739606/Cadru-tehnic-cu-atributii-in-domeniul-prevenirii-si-stingerii-incendiilor

c.Lista profesiilor și acupațíilor -C.N.F.P.A. 

 Informații pe site-ul Autoritatea Națională ptr. Calificări – Administrație și servicii publice

http://www.anc.gov.ro/index.php?page=r

Ocupaţii din domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile

1. Inspector protecţie civilă – Cod COR 123903
2. Proiectant sisteme de securitate – Cod COR 214319
3. Inginer sisteme de securitate – Cod COR 214438
4. Şef serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă – Cod COR 315101
5. Paramedic – Cod COR 315103
6. Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor – Cod  COR 315104

http://www.scribd.com/doc/124809824/Cadru-Tehnic-cu-atributii-in-domeniul-psi?secret_password=sn05a4uturu9ps0i7po

7. Şef compartiment pentru prevenire – Cod COR 516101
8. Şef formaţie intervenţie, salvare şi prim ajutor – Cod COR 516102
9. Specialişti pentru prevenire – Cod COR 516103
10. Servant pompier – Cod COR 516104

11. Şef grupă intervenţie – Cod COR 516105
12. Şef echipă specializată – Cod COR 516106
13. Ignifugator – Cod COR 714107
14. Operator termoprotecţie – Cod COR 714109
15. Mecanic utilaj – Cod COR 723107
16. Operator în verificarea, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu – Cod COR 723305
17. Operator în verificarea, întreţinerea şi repararea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor – Cod COR 723307
18. Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu – Cod COR 724205
19. Tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video și control acces – Cod COR 313210

20. Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor – Cod COR 724206

21. Conducător autospecială – Cod COR 832404.

Mai multe informații pe linkul de mai jos

http://www.cnfpa.ro/Files/Norme%20metodologice/LISTA%20PROFESIILOR%20CU%20CERINTE%20SPECIALE%208%20feb.pdf

d.Componenţa comisiei de autorizare judeţului Timiş:     http://www.anc.gov.ro/index.php?page=timis

f.Cursuri cadru tehnic http://www.timisoreni.ro/evenimente/cursuri/Curs_Cadru_tehnic_PSI.html

1.Procedura privind  emiterea avizului în vederea autorizării  ca furnizor de formare profesională în ocupația de ,,cadru tehnic cu atribuțiuni în domeniul  domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor” cod COR – 516106 – extras, aprobat cu Ordinul I.G.S.U nr.1124/I.G. din 26.05.2008

Art.3 Analiza documentației pentru emitera avizului în vederea autorizării furnizorului se face de către o comisie de avizare din cadru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Art. 10 (1) Dosarul de avizare trebuie să cuprindă, în două exemplare, următoarele  documente:

a) cererea de avizare;

b) programa de pregătire;

c) fişa de autoevaluare;

d) lista formatorilor care vor participa la desfăşurarea programului de formare, cu  precizarea responsa-bilităţilor  fiecăruia în parte;

e) acordul scris al fiecărui formator pentru participarea la programul de formare;

f) CV-ul fiecărui formator, în care să se detalieze experienţa în specialitatea corespunzătoare programului de formare şi, eventual, să precizeze dacă are experienţă în  pedagogia adulţilor;

g) diplome  şi certificate din care să reiasă  că formatorii deţin specializarea  şi experienţa specifică programului de formare (copii);  h) documente privind resursele materiale asigurate de furnizorul de formare pentru desfăşurarea programului de formare, precum şi regimul juridic al acestora (copii):

– lista spaţiilor  şi a dotărilor aferente pregătirii teoretice; capacitatea sălii  exprimată în număr de locuri;

– lista spaţiilor şi a dotărilor aferente pregătirii practice: ateliere, laboratoare;

capacitatea sălii exprimată în număr de locuri de pregătire echipate corespunzător;

– lista altor spaţii (bibliotecă, săli de lectură, sală se sport, cantină etc., dacă este cazul);

– documente care dovedesc modul de deţinere a bazei materiale (spaţii, dotări)  (copii).

(2) Copiile trebuie să fie certificate pentru conformitate cu originalele de către persoana care, potrivit legii, este reprezentantul legal al furnizorului de formare profesională.

(3) Fiecare filă a dosarului de avizare trebuie să fie numerotată şi ştampilată.

(4) Pe ultima pagină este consemnat numărul de file existente, sub semnătura reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională.

(5) Prima pagină din dosarul de avizare este opisul, completat conform modelului din anexa nr. 2.  …

Art. 14  (1) Experienţa  şi specializarea în domeniul apărării împotriva incendiilor a formatorilor se evaluează din documentele transmise de solicitantul avizului, în sensul garantării unui nivel corespunzător de pregătire în ocupaţia respectivă.

(2) Prin documentele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. g) se face dovada că formatorii îndeplinesc una din următoarele condiţii:

a) au absolvit cursuri postuniversitare/postacademice sau de master în instituţii de învăţământ superior acreditate, în domeniile: securitate la incendiu a construcţiilor  şi instalaţiilor aferente, managementul/analiza riscurilor de incendiu;

b) li s-a acordat brevetul de pompier specialist cu dreptul de a participa ca formatori în domeniul apărării împotriva incendiilor la programele de formare profesională organizate de către furnizorii de formare profesională autorizaţi;

c) sunt absolvenţi de instituţii de învăţământ superior şi îndeplinesc atribuţii privind apărarea împotriva incendiilor în servicii profesioniste pentru situaţii de urgenţă, cu o vechime de minim 10 ani.  …

Alte tipuri de cursuri pe care le organizează Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție-civilă (C.N.S.I.P.C.)

http://www.igsu.ro/documente/CNSIPC/cursuri_CNSIPC.pdf

– tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu cod COR 724205

–  operator în verificarea, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu cod COR 723305….

http://www.igsu.ro/documente/CNSIPC/Situatia_furnizori_formare_cadru_tehnic_2008_2012.pdf

 

 

Reclame

Mulțumesc pentru vizită, scrieți un mesaj pe blog.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s